Trükkireklaam

Määratlus:

KTrükkireklaamui reklaam on trükitud mingile paberile – olgu selleks siis ajalehed, ajakirjad, uudiskirjad, bukletid, flaierid, otsepostitusreklaam või midagi muud sellist, mida kaasaskantavaks trükimeediaks arvatakse, siis kuulub selline trükireklaami bännerite alla.

Raske on täpselt öelda, kui vana trükireklaami tegelikult on. On näiteid selliste trükitud materjalide kohta, mis ulatuvad tagasi Vana-Egiptuse aega. 17. saj. Inglismaal ilmus samuti ajalehtedes ja lendlehtedel mitmeid erinevas vormis reklaame.

Üldiselt on jõutud konsensuseni, et trükireklaam sellisel kujul, nagu me seda tänapäeval teame, sai alguse 1836. aastal, kui Prantsuse ajaleht La Presse võttis reklaami avaldamise eest tasu ja alandas ajalehe enda maksumust. Seda loetaksegi trükiäri sünniks.

 

Trükireklaami kulud

Trükireklaami kulud võivad olla väga erinevad ning sõltuvad reklaami avaldamisest, trükimeedia ringlusest, reklaami avaldamiste arvust, kogustest (otsepostitusreklaami, flaierite, voldikute jne. puhul) ning paljudest muudest faktoritest. Igal reklaami avaldamise puhul tuleb sul tegemist millegi sellisega, mida nimetatakse reklaami maksumuse kaardiks. Tutvu sellega hästi põhjalikult – seal on kogu vajalik info ära toodud – alates trükkireklaami kuludmaksumustest kuni trükkimise spetsifikatsioonideni.

Kui su eelarve on väiksem, siis leiame ka sulle midagi sobilikku. Aga kindlasti ei saa sa sel juhul arvestada laialdase avaldamisega üle 1000 elanikuga linna kohalikus ajalehes. Massringlusega ajakirjad – need, mille leiad toidukauplustest kassade juurest – küsivad ühe avaldamiskorra eest tuhandeid dollareid. Seda siis sel juhul, kui reklaam läheb ajakirja tahakaanele, esimesele lehele, üle kahe lehekülje või ajakirja keskmistele lehekülgedele.

Samuti on tänapäeval tavaks ka sama reklaami ühes ajakirjas mitmekordselt avaldada. Ka see tõstab reklaami maksumust märgatavalt.

 

Otsepostitusreklaami kulud

Otsepostituse puhul ei tule sul tegemist mitte niivõrd suurte trükikuludega, kuid kvaliteetsete postitusnimekirjade soetamisega. Kui sa näiteks soovid reklaamida uut autoremonditöökoda, siis soovid sa kindlasti saata oma reklaami nendele inimestele, kes omavad vanemaid autosid. Kui sa aga reklaamid mingit lastele mõeldud uut toodet, siis tahad sa ilmselt reklaami saata nendele peredele, kus on lapsed. Selline informatsioon aga maksab.

otsepostitus

Otsepostituse puhul soovid sa saada head investeerigutasuvust (ROI – Return In Investment). Siin pead arvestama tõsiasjaga, et tüüpiline on saada 1-2% suurust tagasisidet. See aga omakorda tähendab seda, et iga 100 postituse kohta võid sa loota ainult 3-le kõnele. Ning see ei ole ka väga täpne suhtarv. Sellest tulenevalt pead sa tegelikkuses tegema sadu tuhandeid (või isegi miljoneid) postitusi selleks, et eduks vajalikus suuruses tagasisidet saavutada.

 

Siin on üks näide:

Sinu toote hind on $70. Sa tahad teenida $20 000.

Sul veab ja saad 2% suuruse tagasiside.

Sa müüd 33%-le nendest inimestest.

$70 x 33% x 2% = 0.46

20 000 : 0.46 = 43 478

See tähendab, et pead tegema ca 44 000 postitust selleks, et teenida oma soovitud  $20 000. Aga pea meeles, et need postitused maksavad ka midagi ning nendesse numbritesse ei ole sinu kasumit sisse arvestatud. Seega pead tegema veelgi rokem postitusi selleks, et trükkimise ja saatmise kulud tasa teenida ning ka ise raha teenida. Kuid kuna otsepostitusreklaami loetakse siiski üheks kõige efektiivsematest viisidest oma tarbijateni jõudmiseks, siis saab seda üsna kerge vaevaga teostada.

 

Trükireklaami tulevik

Kahjuks on tänapäeva digitaalne meedia trükireklaami välja suretamas. iPad on saanud juba tuntud ajakirjade tapjaks, aga siiski läheb sellega õnneks veel veidi aega. Ning see omakorda tähendab seda, et ka trükireklaami alal on toodud teatud ohvreid. Terve lehekülje suurused reklaamid, mis maksid tavaliselt $12 000, lähevad nüüd kaubaks sellest hinnast vaevalt veerandi eest. Põhjus selleks on lihtne – vähem lugejaid = madalamad hinnad.

Trükireklaami tulevik ajakirjades, ajalehtedes ja teistes traditsioonilistes trükimeedia kanalites näib praegu välja üsna nukker. Kuid otsepostitus – kui seda õigesti teha – on siiski väga efektiivne viis oma tarbijateni jõudmiseks ja nende tähelepanu haaramiseks. Nii et üldises mõttes ei ole trükireklaam surnud. Mitte veel. Aga loed sa seda juba arvutiekraanilt.